IMERYS MINERAL AB, GÄVLE

Materialfickor invändigt i hall

Objekt

Materialfickor invändigt i hall

Beställare

Imerys Mineral AB, Gävle

Projektinfo

Imerys Mineral AB lagrar och hanterar lera för vidare användning inom pappersindustrin. För att optimera lagring och användning av arbetsyta uppfördes materialfickor och stödmurar av C3C blocksystem inuti redan befintlig lagerhall. Vår helhetslösning här bestod även av rivnings- och byggnationsarbeten för port och pelare, gjuten betongsula - höjning av sockeln för grunden på betongplattan samt regelverk för yttre beklädnad med fasadplåt.

/