E.on Värme Sverige AB, Sigtuna - C3C - Concrete m3 Constructions

E.on Värme Sverige AB, Sigtuna

Byggnad för Energicentral

Objekt

Byggnad för Energicentral

Beställare

E.on Värme Sverige AB, Sigtuna

Projektinfo

Energicentralen kombinerar solkraft och bergvärme, vilka vid behov toppar värmeproduktionen med en biooljepanna. Värmen levereras vidare genom det lokala fjärrvärmenätet till ca 850 bostäder. 15 ton med kollektorer bärs upp av prefabricerade väggar som har gjutits in i det robusta takbjälklaget.

I C3C:s uppdrag ingick konstruktionshandlingar av pålgrund, bottenplatta, prefab sandwichväggar, takbjälklag samt platsgjutna fundament till skorsten och ackumulatortank. Betonggolven impregneras med dammbindande ytbehandling och vi överlämnar en uppvärmd byggnad för energicentral endast fyra månader efter beställning.

E.on har sedan beklätt byggnaden med rödmålade träraster, en gestaltning som ger slutresultatet en naturlig känsla av energi och värme.
/