SWEDEN ROCK

Trafikhinder och fundament

Objekt

Trafikhinder och fundament

Beställare

Sweden Rock Festival AB

Projektinfo

Sweden Rock Festival använder C3C Blocksystem som trafikhinder - skydd för områdets infarter och vid scener. Betongblocken används även som fundament för säkring av ljud och ljusteknik samt för bullerdämpning ut mot omgivande miljö.

"-För oss på Sweden Rock Festival är vår publiks säkerhet prio ett och vi ställer därav höga krav på våra leverantörer. C3C är en flexibel och mycket kompetent leverantör som under flera år levererat anpassade säkerhetslösningar som varit till mycket stor hjälp i vårt säkerhetsarbete "

Mats Natvig, VD Sweden Rock Festival AB

/