Borås Energi & Miljö / DC Wäst AB - C3C - Concrete m3 Constructions

Borås Energi & Miljö / DC Wäst AB

Sorteringshall

Objekt

Sorteringshall

Beställare

Borås Energi & Miljö

Projektinfo

C3C Blocksystem® på Sobacken ARV. Här levererar vi stommen med ytterväggar samt invändiga skiljeväggar för en lagerhall åt Borås Energi & Miljö med DC Wäst AB som beställare. Byggnationen uppförs och anpassas för komplettering av stålöverbyggnad som monteras av beställaren.Stommen placeras på en gjuten sockel i våg och förses med invändiga dragstag och kontreforer som tillsammans med statikberäkning ger en konstruktion som tar hand om de beräknade lasterna.

"-Det är väl ett bevis på att vi är nöjda med både priser, kvalitet och funktion att vi många gånger sen 2015 återkommit och köpt fler projekt av er"

Borås Energi & Miljö

/