Borås Energi & Miljö / DC Wäst AB - C3C - Concrete m3 Constructions

Borås Energi & Miljö / DC Wäst AB

Stomme för lagerhall

Objekt

Stomme för lagerhall

Beställare

Borås Energi & Miljö

Projektinfo

C3C Blocksystem® på Sobacken ARV. Här levererar vi stommen med ytterväggar samt invändiga skiljeväggar för en lagerhall åt Borås Energi & Miljö med DC Wäst AB som beställare. Byggnationen uppförs och anpassas för komplettering av stålöverbyggnad som monteras av beställaren.Stommen placeras på en gjuten sockel i våg och förses med invändiga dragstag och kontreforer som tillsammans med statikberäkning ger en konstruktion som tar hand om de beräknade lasterna.

"Projektet är pågående och kommer uppdateras kontinuerligt. Tillsammans med våra fantastiska samarbetspartners är vi snart i mål med logistik och placering av 2000 block på plats. Fortsättning följer... :)
"

Sven-Olof Wikenström, Projektledare C3C

/