STORA ENSO, FORS

Luftningsbassäng


Objekt: Luftningsbassäng inkl mellanvägg och tak

Beställare: Läckeby Water

Byggherre: Stora Enso

Projektinfo: En luftningsbassäng med höjd 10,0 m, inv diam 24 m inkl mellanvägg och tak över halva bassängen.

https://c3c.se/wp-content/uploads/2017/05/referens_storaensofors1.jpg https://c3c.se/wp-content/uploads/2017/05/referens_storaensofors1.jpg

Liknande referens


FORTNOX ARENA, VÄXJÖ