VÄXJÖ KYRKOGÅRDSFÖRV.

Planlager

Objekt

Planlager

Beställare

Kyrkogårdsförvaltningen, Växjö

Projektinfo

"Det krävdes minimalt med förberedelser. Asfaltsytan var inte riktigt jämn så vi la bara ut lite stenmjöl för att få ytan i våg. Sen monterade vi blocken ovanpå. Det var ett riktigt snabbt montage."

Alvar Tornhed, Växjö Kyrko- och fastighetsförvaltning.

/