Svallvågsskydd, Räddningstjänsten

Svallvågsskydd, Skyddsmur

Objekt

Svallvågsskydd, Skyddsmur

Beställare

Räddningstjänsten

Projektinfo

På grund av vårens höga flöden i ån Lagan fanns risk för översvämning och svallvågor mot ett bostadsområde. Vi på C3C erbjuder beredskapstjänst för skyddslösningar och kontaktades för insats och placering av svallvågsskydd och även för utsättning av motvikter för en bro som var kraftigt ansträngd av strömmen. I samråd med ING2 placerades blocksystemet och uppdraget utfördes inom några timmar. C3C Samhällsskydd på plats.
Tre veckor senare bedömdes läget vara under kontroll och blocksystemet kunde forslas bort igen. Kompetenser från flera håll i samverkan ger god beredskap för behovsanpassad och effektiv insats.
Kontakta oss så berättar vi mer!

/