Biogastank, Högbytorp

Biogastank

Objekt

Biogastank

Beställare

NCC

Projektinfo

I C3C:s leverans ingick konstruktion, produktion, leverans och montage av en prefabricerad tank för biogas Liquid Fertiliser Tank). Inv. diam 28,7 m, höjd 10,0 m. Väggarna utfördes med port 1200 x 2000 mm för Bobcat.

/