DRICKSVATTENRESERVOAR & PUMPHUS, VÄSTERÅS

Reservoar & pumphus


Objekt: Reservoar för reservvatten samt pumphus, Västerås centrallasarett

Beställare: Tuna Entreprenad

Byggherre: Mälarenergi AB

Projektinfo: I C3C's leverans ingick konstruktion, produktion, leverans och montage av väggar, tak för reservoar och väggar för pumphus. Dimensioner för reservoaren är inv diameter 14,9 m, höjd 8,0 m.

Liknande referens


TANKAR, SOBACKEN ARV