DRICKSVATTENRESERVOAR & PUMPHUS, VÄSTERÅS

Reservoar för reservvatten samt pumphus, Västerås centrallasarett

Objekt

Reservoar för reservvatten samt pumphus, Västerås centrallasarett

Beställare

Tuna Entreprenad

Projektinfo

I C3C's leverans ingick konstruktion, produktion, leverans och montage av väggar, tak för reservoar och väggar för pumphus. Dimensioner för reservoaren är inv diameter 14,9 m, höjd 8,0 m.

/