FALKENBERG RECYCLING

Stödmurar

Objekt

Stödmurar

Beställare

Falkenberg Recycling

Projektinfo

"-C3C-blocken är mycket bra som stödmurar för vår tuffa hantering av skrot. Med en bredd på 80 centimeter så finns det gott om slitmån. Det var också enkelt att montera blocken på våra befintliga ytor. Det blir inga mer L-stöd för oss."

Björn Andersson, Falkenberg Recycling, som köpt block i flera omgångar för planlager och stödmurar till sin skrothantering.

Höjder på väggarna från 1,6-4 meter.

/