European Spallation Source

Strålskyddad forskningskammare

Objekt

Strålskyddad forskningskammare

Beställare

European Spallation Source, Lund

Projektinfo

Den sameuropeiska forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS), världens mest kraftfulla neutronkälla växer fram i Lund. Forskningsanläggningens olika instrument kommer att möjliggöra vetenskapliga genombrott inom områden som medicin, material och energi och ESS instrumentstationer installeras i strålskyddade kammare.

C3C fick 2019 uppdraget att leverera den första av kamrarna till instrumenten - NMX Experimental Cave Eric.

Vi levererar en forskningskammare med en effektiv och projektanpassad lösning. Funktionaliteten är prioriterad med teknisk utformning av labyrintfogar, förskjutningar av skarvar och anslutningar mot bottenplattan för att sprida laster. Utformningen av och tjockleken på betongelementen säkerställer de höga kraven för strålningsskydd och hantering av olyckslaster. Hela konstruktionen är också demonterbar då man räknar med att instrumenten kommer ha en livslängd på 15-20 år och därefter behöver uppgraderas eller bytas ut.

"Vi är stolta över att vara en del i detta unika och omfattande forskningsprojekt. Vår lösning på kammare verkar skyddande för personalen utanför, främst som avskärmning för den strålning som genereras"

Tobias Axelsson-Runbjörk, Utvecklingsansvarig C3C

/