BONA EGENDOM, MUNSÖ

Kostall


Objekt: Kostall för lösdrift

Beställare: Adam Giertta, Bona Egendom

Projektinfo: Våren 2016 färdigställs ett kostall för lösdrift på Bona Egendom, Munsö.

C3C Blocksystem™ som väggar. Limträ i stommen och cementfiberskivor i tak. 

"Kostallet medger stor frihet och flexibilitet och främjar framförallt djurens välmående och hälsa. Det ligger helt i tiden och går hand i hand med dagens tankar om att värna naturbetad mark och frigående boskap.”

- Adam Giertta, Bona Egendom

 

Liknande referens


E:ON, MORA