Containerramp, Boo ÅVC

Containerramp

Objekt

Containerramp

Beställare

Nacka Kommun

Projektinfo

Totalentreprenad för Nacka Kommun, Boo ÅVC. Vår leverans bestod av ramp vid in- och utfart, stödmur längs ena långsidan och containerfack längs andra. För att stabilisera muren för trafiklaster monterades geonät mellan varje skift med block. I leveransen ingick även belysning och skyddsräcke.

Denna lösning är på sikt demonterbar och flyttbar efter behov – kommunen har för avsikt att använda ytan till pendlarparkering om några år.

/