In3prenör, Västberga

P-snurra med inre spinklerbassäng

Objekt

P-snurra med inre spinklerbassäng

Beställare

In3prenör AB

Projektinfo

I beställning till C3C ingick konstruktion, produktion, leverans och montage av sprinklerbassäng med utvändig p-snurra samt betong- och stålarbeten. Ett unikt och lyckat projekt där man på ett effektivt sätt sparade yta på plats.

/