Stockholm Arlanda Airport

Säkerhetsbyggnation, Arlanda VIP

Objekt

Säkerhetsbyggnation, Arlanda VIP

Beställare

In3prenör

Projektinfo

Totalentreprenad Betongstomme. Projektet innefattar projektering, tillverkning, leverans och montage av komplett betongstomme innefattande matrisgjutna fasadvägger, massiva innerväggar, HDF plattor, massiva plattor, balkar och trappor. Stora krav på matrisgjutna ytor, både ute och inne, speglar projektet och dess lösningar.

/