C3C sidhuvud med logotyp


Bildspel: stödmurar och planlager

C3C Blocksystem

C3C Blocksystem
Massiva betongblock, som enkelt byggs ihop som "lego" - ingen gjutning eller fogning behövs. C3C Blocksystem utvecklas kontinuerligt efter kunders önskemål.

Standardstorlekar
Bredd: 800 mm Höjd: 800 mm Längd: 1600 mm
Vikt: 2,4 ton + passblock (längd 400, 800 och 1200 mm).

Bredd: 600 mm Höjd: 600 mm Längd: 1800 mm
Vikt: 1,5 ton + passblock (längd 300, 600 och 1200 mm).

Övriga typer av block
...är t.ex. fundamentsblock, konledsblock (för vinklar från 90 -270 °) Block för vertikal förespänning för överbyggander, staketblock, isolerade block, block med gaffelursparingar mm.

Användningsområden
Permanenta eller tillfälliga lösningar för att lagra och avskilja material som t ex sand, flis, metallskrot, kompost, ensilage, vägsalt mm. Även för buller, erosion och brandskydd. Invallningar av olja och kemikalietankar kompletteras med lining.


Därför väljer du C3C Blocksystem

  • Lätt att flytta, ta bort och expandera
  • Robusta och tåliga
  • Kostnadseffektiva
  • Enkel grundläggning - en platt, stabil grund är allt som krävs
  • Mycket snabbt montage - ingen gjutning eller fogning krävs, leverans är nästan synonymt med installation


  • Bra brandmotstånd och utmärkt ljudisolering
  • Helt vertikala väggar - ger bättre åtkomlighet för maskiner
  • Miljövänliga - de tillverkas bland annat av restbetong
  • Väl beprövad produkt, bra referenser
  • C3C Blocksystem™ utvecklas kontinuerligt, nya typer av block/lösningar görs kompatibla i största mån med befintligt system.

Från fritt lastat till totalentreprenader
Allt från fritt lastat på beställarens lastbilar - på ett av våra 22 st. produktionsställen i Sverige (och Norge) till totalentreprenader inkl t ex överbyggnader. Om beställaren själv önskar montera blocken så gör C3C ofta skisser för att underlätta montaget.

Exempel på olika projekt byggda med C3C Blocksystem

 

Materialfickor (referenser)

 

Täby Kyrkby
(materialfickor)

 

Tidaholms Energi
(bränslefickor)

Lagerhallar (referenser)

Referensprojekt: Pelletslager i Blekinge   referensprojekt: Falkenbergs terminal

Pelletslager, Blekinge
(Pelletslager)

 

Falkenbergs terminal
(spannmålslager)


Se fler referenser >

Lagerhall. Flyttbar,
monterad på asfalt.
Lagerhall. Möjlighet till lagring på insidan.
Lagerhall.
Materialfickor med skärmtak.
Materialfickor med skärmtak.
Materialfickor med skärmtak.

Materialfickor med skärmtak.
Materialfickor med skärmtak.
Skrotfickor för recyclinganläggning.
Skrotfickor för recyclinganläggning.
Stödmur med staket.
Stödfickor monterade inuti lagerhallar.

Stödfickor monterade inuti lagerhallar.
Stödfickor monterade inuti lagerhallar.
Stödfickor monterade inuti lagerhallar.
Stödfickor monterade inuti lagerhallar.
Stödmurar för kaj / kajelement.
Stödmurar för kaj / kajelement.

Saltlager med skjutbart tak.
Brandvägg/Brandskydd.
Brandvägg/Brandskydd.
Bullerskydd
Stödmur för fundamentsblock
Stödmur för fundamentsblock

Stödmur för fundamentsblock
Materialfickor för kyrkogårdsförvaltning.
Materialfickor för kyrkogårdsförvaltning.
Tillfällig invallning
Tillfällig invallning
Planlager för stora ytor.

   
Pelletslager/bränsle-lager. C3C Blocksystem, kompletterat med plats-gjutning vid bränsle-
utmatningen.
Pelletslager/bränsle-lager.
Pelletslager/bränsle-lager.
KompostlagerLänk till C3Cs sida på facebook       Följ C3C Engineering AB Länk till C3Cs sida på Flickr