Referenser: Kostall, Bona Egendom, Munsö C3C Stomsystem


Skiss över hus och bassänger, Borås ARV Sobacken

Objekt: Kostall för lösdrift
Beställare: Adam Giertta, Bona Egendom

Projektbeskrivning
Våren 2016 färdigställs ett kostall för lösdrift på Bona Egendom, Munsö.

C3C Blocksystem™ som väggar. Limträ i stommen och cementfiberskivor i tak.

-"Kostallet medger stor frihet och flexibilitet och främjar framförallt djurens välmående och hälsa. Det ligger helt i tiden och går hand i hand med dagens tankar om att värna naturbetad mark och frigående boskap.”

Adam Giertta, Bona Egendom

 

 

<< Se alla referenser      < Föregående      Nästa >

Länk till C3Cs sida på facebook       Följ C3C Engineering AB       Länk till C3Cs sida på Flickr