C3C sidhuvud med logotyp


Bildspel: C3C bassängsystem

C3C Tanksystem

Cirkulära bassänger och silor
Utförs med kapacitet från ca 100 – 30 000 m3. Höjder på väggelement från 2-14 m. Diametrar från 5-70 m. Aqua-tanken är konstruerad för att vara fleibel och kunna anpassas för varje behov och för innehåll som t ex rent vatten, flis, biogas, slam och avloppsvatten för såväl industriella som kommunala anläggningar.

Bassängerna utförs med beständiga prefabricerade betongelement. Fogen mellan elementen består av patenterade tätningslister av EPDM-elastomer som är motståndskraftiga mot syror och ultraviolett strålning.

Tätningslisterna har elastiska egenskaper som kan ta de rörelser som uppkommer på grund av varierande tryck från full till tom tank och temperaturskillnader.

Första Aquatanken monterades 1986 och sedan dess har över 6 000 bassänger uppförts i Europa, framförallt i Tyskland, Danmark och England, med gott resultat för såväl beständighet, som underhålls- frihet och täthet.

Rektangulära bassänger
Från ca 20 – ca 30 000 m3. Höjder från ca 1 – ca 5 meter. Här finns stor flexibilitet.
Varje bassäng anpassas för det specifika projektet.

Varje bassäng anpassas för det specifika projektet.

Vid leverans av bassänger från C3C ingår:
Konstruktion, produktion, transport och montage. För mer information, k ontakta oss.


 

C3C Tanksystem (referenser)

 

Södra Cell Mörrum
(Bassänger)

 

Mosserud Biogasanl.
(Bassänger)

 

Grängesberg Gruvor
(Utjämningstank)

 

Spillepengen
(biobädd)


Se fler referenser >


Länk till C3Cs sida på facebook       Följ C3C Engineering AB Länk till C3Cs sida på Flickr