[ultimate-slider category=’c3c-projekt’]

Borås Energi & Miljö

C3C Engineering har anlitats för totalentreprenad till Sobackens ARV, där Borås Energi och Miljö nu står inför sin största satsning inom långsiktigt hållbar avfallshantering. C3C:s entreprenad omfattar:

C3C Tanksystem: 8 st cirkulära bassänger i varierande storlekar för avloppsreningsanläggningen. Inkl. lutande bottenplattor. Inkl. mellanvägg och bjälklag på vissa av bassängerna. C3C Blocksystem: Stödmur. 303 löpm. med höjder från 1,8 -6,4 m.

C3C Stomsystem: Stomentreprenad för Filter-, sil- och kemikaliebyggnad samt Pumphus. Stomentreprenad för Rötgasbyggnad

C3C bland stommar och kor

Vi fick i uppdrag av Bona Egendom, Munsö, att bygga ett kostall för lösdrift. I denna totalenreprenad använde vi C3C Blocksystem som väggar/grund, limträ i stommen och cementfiber skivor i tak. Både Bona Egendom och korna blev nöjda!

"Kostallet medger stor frihet och flexibilitet och främjar framförallt djurens välmående och hälsa. Det ligger helt i tiden och går hand i hand med dagens tankar om att värna naturbetad mark och frigående boskap."

Adam Giertta, Bona Egendom