C3C Stomsystem

Vårt fokus är på på tyngre industristommar och prefabsystem - ofta i kombination med våra övriga produktgrupper. Betong är vårt basmaterial men vi kan mycket mer än så. Vi har byggt flera stora industrihallar i stål och vi är riktigt vassa på konstruktioner i limträ. Genom vårt unika nätverk av samarbetspartners runt om i Norden kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar med snabba leveranser.

Prefabsystem för industri, anläggning och infrastruktur

Teknikbyggnader

Teknikbyggnader främst för massa-och pappersindustrin. Prefabstommar för ventilkammare, pumphus, skivfilterbyggnader med mera. Även platsgjutna bottenplattor, rörgenomföringar och lastgjutningar ingår ofta i våra åtaganden.

Säkerhetsbyggnationer

Prefabricerade stommar för byggnader där höga krav ställs på säkerhet mot yttre påverkan. Väggelementen kan levereras släta eller matrisgjutna. Stomsystem för serverhallar, servicebyggnader och mycket mer.

Lagerhallar

Stomsystem för hallar, lager, industrihallar, magasin med mera. I kombination med C3C Blocksystem blir hallarna mer flexibla och flyttbara. Vi är materialoberoende och blandar gärna betong med stål eller limträ för optimala konstruktioner.

Parkeringshus

Prefabsystem för parkeringshus ovan och under mark. Just nu levererar vi en sprinklerbassäng med P-snurra runt bassängen. Ett smart koncept där vi på relativt liten yta löser två problem samtidigt. Mer info om det spännande projektet inom kort.

Tidigare utförda uppdrag

Se exempel på utförda uppdrag med C3C Stomsystem Se referensuppdrag