Tranemo Trädgårdstjänst

Terrasserande mur

Objekt

Terrasserande mur

Beställare

Tranemo Trädgårdstjänst, Nelly.com

Projektinfo

Hösten 2020 levererades en terrasserande mur utmed väg vid Nelly.com i Borås.
Muren har en total längd på 144 löpmeter och är utförd med slät ovansida och trappning i framkant. I C3C:s åtagande ingick projektering, konstruktion, statikberäkning, produktion, leverans och placering. Gott samarbete med Tranemo Trädgårdstjänst och snabb placering på ca 80m²/dag.
En stor del av projektet är utfört med returbetong vilket även ger en klimatsmart aspekt på muren.

/