C3C sidhuvud med logotyp


Bildspel: C3C bassängsystem

C3C Brosystem

FlexiArch Stenvalvsbro

C3C Brosystem™ består bland annat av stenvalvsbroar av typen FlexiArch. Ett modulärt och prefabricerat bro-och tunnelsystem där bågarna tillverkas med en spännvidd på 1 till 15 meter och en höjd på 4 meter. 20-30 meters spännbro är under utveckling. Systemet bygger på den klassiska stenvalvsprincipen.

Användningsområden

Lämpliga användningsområden kan vara planskilda korsningar, bro och tunnelbyggnader över väg, järnväg eller vatten, eller kulvert för avlopp och dagvatten där utrymmet är begränsat och måste dimensioneras för trafiklaster.

Den estetiska, vackra bron passar in i alla miljöer. Ytan på fundament och valv kan vara släta eller med dekorativ finish. Passar därför utmärkt in i omgivande miljö till exempel som ekodukt, cykel- och gångtunnel.

Installation

Installationen är enkel, snabb och lätt att planera. Fundament och flexibla stenvalv anländer i färdiga delar till byggplatsen på bil. Fundamenten placeras på varje sida av korsningen. Därefter lyfter kranföraren valven på plats till önskad byggbredd. Väggelementen låser fast och säkrar stenvalvsbron. Uppskattad tid för installation är 4-8 timmar, därefter är bron redo för gjutning av brobana och montering av räcken. Detta innebär minimal tid för avstängning av väg och minskad olycksrisk.

Referenser

FlexiArch är ett väl beprövat brosystem med ett sextiotal levererade broar på de brittiska öarna. Systemet är ett resultat av många års forskning vid Institutionen för samhällsbyggnad, Queens University Belfast och tio års intensiv utveckling med Macrete Ltd.


 

C3C Brosystem (referenser)

     

Se nedan eller se referenser

 


 


Brosystem Pleasington Arch Bridge Brosystem Ashton Bridge Brosystem Braithwait Flexi Arch, Cumbria Brosystem Shainton Flexi Arch, Shrewsbury    
Pleasington Arch Bridge
Ashton Bridge
Braithwait FlexiArch, Cumbria
Shainton FlexiArchLänk till C3Cs sida på facebook       Följ C3C Engineering AB Länk till C3Cs sida på Flickr