C3C BLOCKSYSTEM

        • Robust
        • Flexibelt
        • Kostnadseffektivt
        • Utfört med grön betong


        ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

        Permanenta eller tillfälliga lösningar för att lagra och avskilja material som t ex sand, flis, metallskrot, kompost, ensilage, vägsalt mm. Även för buller, erosion och brandskydd. Invallningar av olja och kemikalietankar kompletteras med lining.

        VÄLJ C3C BLOCKSYSTEM

        • Enkel grundläggning - en stabil yta väl i våg.
        • Snabbt montage – som ”Lego” ingen gjutning eller fogning behövs.
        • Lätt expandera och flytta om
        • Robust och kostnadseffektivt
        • Bra brandmotstånd och utmärkt ljudisolering
        • Helt vertikala väggar - bättre åtkomlighet för maskiner
        • Utförda med grön betong - tillverkas i mesta möjliga mån av returbetong

        Systemstorlekar som standard:

        Bredd: 800 mm Höjd: 800 mm Längd: 1600 mm
        Vikt: 2,4 ton + passblock (längd 400, 800 och 1200 mm).

        Bredd: 600 mm Höjd: 600 mm Längd: 1800 mm
        Vikt: 1,5 ton + passblock (längd 300, 600 och 1200 mm).

        I vårt system finns en mängd andra blocktyper för standardleverans eller specialbeställning: fundamentsblock, konledsblock för vinklar, protectblock, staketblock, isolerade block, block med gaffelursparingar mm.


        Läs vår systembeskrivning

        Från fritt lastat till totalentreprenader

        Leveranser, allt från fritt lastat på beställarens lastbilar - på ett av våra 75 produktionsställen i Sverige och Norge till totalentreprenader inklusive t ex överbyggnader.

        Se våra referenser

        Kontinuerlig utveckling

        Vi ser att våra system och vårt arbetssätt uppskattas av våra kunder. Det är en stark drivkraft för oss att det ska fortsätta vara så. Vi utvecklar kontinuerligt C3C Blocksystem och vårt eget formsystem för att ligga i framkant med innovativa lösningar.”

        Tobias Axelsson-Runbjörk, Utvecklingsansvarig C3C.

        Anmäl dig för nyheter från C3C