FRÅN SMÅ TILL MYCKET STORA TANKAR

    Vi bygger bassänger från ca 100 m3 till ca 30 000 m3 volym.

    Små bassänger ner till ca 4,7 m i diameter. Men vi har även levererat några av de största bassängerna i Norden någonsin.

    Tex BIO/ AS tank för Södra Cell, Värö. 53 m i diameter och 13 m hög.

    Sedimenteringsbassäng för Korsnäs 70 m i diameter och 4,3 m hög.

    Samt t 8 st. bassänger på ett av de största ARV- projekt som görs i Sverige nu -Sobacken, Borås Energi o Miljö

    SPECIALLÖSNINGAR

    Alla projekt har sina speciella önskemål som t ex:

    • Hjulbanor med ingjuta elrör. 2,2 m stora rörgenomföringar.
    • Dricksvattentankar med 120 års livslängd.
    • Mellanväggar. Tak. Gångbanor. Portar för bränslesilor.
    • Bottenplattor med kanaler. Potentialutjämningar.
    • Invändig lining för att tåla aggressiva vätskor.
    • Utvändig isolering för att klara höga temperaturer.

    FÖRDELAR MED C3C TANKSYSTEM

    Trygga, bevisat fungerande lösningar. Kostnadseffektivt.

    Korta byggtider. Robusta och säkra byggsystem som kräver minimalt underhåll.

    Hög livslängd. Hög betongkvalite där väggarna tillverkas inomhus under kontrollerade former enligt EN 206-1. Tätningslister har elastiska egenskaper som kan ta rörelser som uppkommer pga. av varierande tryck från tom till fullt tank och temperaturskillnader.

    Stor erfarenhet och kompetens i bolaget.

    EXEMPEL PÅ TYPER AV TANKAR VI UTFÖR

    • Invallning av cisterner, sekundärt skydd.
    • Sedimenteringsbassänger med hjulbanor.
    • Bränslesilor med portar
    • Dricksvattenreservoarer.
    • Luftningsbassänger.
    • Fiskodlingstankar. Sprinklerbassänger.
    • Utjämningstankar. Dagvattenmagasin.
    • Biobäddar. Aktivslam tankar.

    Anmäl dig för nyheter från C3C