Stödmurar - C3C - Concrete m3 Constructions

Stödmurar med unik form och flexibilitet

Våra stödmurar för stadsmiljö- släta eller reliefmönstrade, skapar sällskapsytor och en plats att umgås samtidigt som de ger en avskärmande och bullerdämpande effekt. Här lämnas även öppet för integrering av funktioner för att förstärka den biologiska mångfalden som exempelvis insektshotell.

/

Låt stödmurarna bli en del av stadsmiljön. Dämpa buller, förbättra luftkvalitet och uppmuntra till utforskande och lärande

Tillsammans tar vi fram en hållbar, optimal och anpassad lösning. Låt stödmuren även erbjuda sittplatser och umgängesytor. För skolgårdar kan man exempelvis nyttja muren till lärande inom naturområdet genom att fästa in vertikala odlingar eller insektshotell som även främjar den biologiska mångfalden. Betongens yta är ett levande material och vacker som den är om ni frågar oss - Men komplettera gärna med träpanel, ribbor eller stål. Med matrisgjutning som får ljudvågorna att spridas åt olika håll förstärks bullerdämpningen och det reflekteras även mindre ljud tillbaka. För att förbättra luftkvaliteten integreras även växtlighet i - och till murarna.

Klimatsmarta murar för parker, skolgårdar och bostadsområden

Många av våra betongblock tillverkas av returbetong. Vi har ett unikt nätverk av producenter runt om i Norden som gör det möjligt för oss att ta hand om och producera nya lösningar av överbliven betong. Ett led i vår ständiga strävan efter klimatsmarta och mer gröna lösningar.

Mer om stödmurar

C3C Blocksystem
Användningsområden för stödmurar
För park och anläggning
I bostadsområden
För skolgårdar
I stadsmiljö
Längs med gång-och cykelväg
Terrasseringar, Gradänger
Längs med väg och järnväg

Är du intresserad eller vill veta mer?

Hör av dig till av oss så berättar vi mer om våra lösningar. Eller lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Var god och fyll i ditt namn.
Var god och fyll i ditt telefonnummer.
Var god och fyll i din email.

Tack!

Vi hör av oss så snart vi kan!

Fler lösningar för Stad & Infrastruktur

Terrasserande murar

Använd våra lösningar för att bygga läktare med umgängesytor, stilrena sittplatser och amfiteatrar där betong i kombination med träbeklädnad och växter skapar funktionella och estetiskt inbjudande offentliga miljöer.

Läs mer arrow_forward

Gradänger

Använd våra lösningar för att bygga läktare med umgängesytor, stilrena sittplatser och amfiteatrar där betong i kombination med träbeklädnad och växter skapar funktionella och estetiskt inbjudande offentliga miljöer.

Läs mer arrow_forward

Kaj & Hamn

Vågbrytare, svallvågsskydd, kasuner, badbryggor eller översvämningsskydd? Våra lösningar kan vara prmanenta eller temporära. Med C3C Blocksystem anpassas exponeringsklassen för salt och vind och ger flexibla lösningar för marina miljöer.

Läs mer arrow_forward