BYGGNADER, RENINGSVERK SOBACKEN ARV

Byggnader


Objekt: Byggnader, Reningsverk Sobacken ARV

Beställare: Tage & Söner i Vbg AB

Projektinfo: Borås Energi och Miljö nu står inför sin största satsning inom långsiktigt hållbar avfallshantering. Avfalls-avlopps-och kraftvärme-anläggningarna samordnas med många synergier för framtiden. Vi på C3C är stolta över att vara en del i den processen. C3C levererar bland annat tre byggnader för avloppsreningsverket på Sobacken ARV. Konstruktion, tillverkning och montering av fasadväggar, innerväggar, pelare, balk, håldäck, TT-och STT-kassetter.