RAGNSELLS AB, HÄRADSUDDEN

Nätningsramp i genomfartsutförande

Objekt

Nätningsramp i genomfartsutförande

Beställare

RagnSells Avfallsbehandling AB, Häradsudden

Projektinfo

RagnSells var i behov av en arbetsmiljömässigt säker lösning för att ha möjlighet att näta sina containrar i kombination med att slippa backa inne på anläggningen. Under våren 2018 levererades vår robusta nätningsramp med räcken och lister. Besparing av yta, säkrad arbetsmiljö och en flexibel lösning med möjlighet till framtida tillbyggnad, flytt eller ombyggnation.

/