Förbifart Stockholm

Tippramp, Logistikförstärkning

Objekt

Tippramp, Logistikförstärkning

Beställare

Veidekke Entreprenad AB

Projektinfo

Veidekke valde C3C Blocksystem för uppförandet av en tippramp till en av etapperna till Förbifart Stockholm, denna belägen på Lovön. Rampen är nu placerad vid trumman för transportbandet och förstärker logistiken kring bortforslandet av bergkrossen vid det omfattande projektet för Trafikverket.

/