C3C BROSYSTEM

  • Estetiskt
  • Kort montagetid
  • Underhållsfritt
  • Lång livslängd


FLEXIARCH STENVALVSBRO

C3C Brosystem™ använder bland annat Flexi Arch System för stenvalvsbroar. Ett modulärt och prefabricerat bro-och tunnelsystem där bågarna tillverkas med en spännvidd på 1 till 15 meter och en höjd på 4 meter. 20–30 meters spännbro är under utveckling. Systemet bygger på den klassiska stenvalvsprincipen.

PASSAR I ALLA MILJÖER

Användningsområden kan vara planskilda korsningar, bro och tunnelbyggnader över väg, järnväg och vatten, eller kulvert för avlopp och dagvatten där utrymmet är begränsat och måste dimensioneras för trafiklaster.

Den estetiska, vackra bron passar in i alla miljöer. Ytan på fundament och valv kan vara släta eller med finish. Passar därför utmärkt in i omgivande miljö till exempel som ekodukt, cykel- och gångtunnel.

INSTALLATION

Installationen är enkel, snabb och lätt att planera. Fundament och flexibla stenvalv anländer i färdiga delar till byggplatsen på bil. Fundamenten placeras på varje sida av korsningen. Därefter lyfter kranföraren valven på plats till önskad byggbredd. Väggelementen låser fast och säkrar stenvalvsbron, därefter är bron redo för gjutning av brobana och montering av räcken. Detta innebär minimal tid för avstängning av väg och minskad olycksrisk.

FORSKNING OCH UTVECKLING

FlexiArch är ett väl beprövat brosystem med ett sextiotal levererade broar på de brittiska öarna. Systemet är ett resultat av många års forskning vid Institutionen för samhällsbyggnad, Queens University Belfast och tio års intensiv utveckling med Macrete Ltd.


Se våra referenser

Anmäl dig för nyheter från C3C