C3C sidhuvud med logotyp


Bildspel: Referensobjekt bassänger och silor / stödmurar och planlager
Gå direkt till Bassänger och silor
Gå direkt till Planlager och stödmurar
Gå direkt till våra brosystem

Välkommen till C3C Engineering AB

C3C är ett expansivt bolag som genom erfarenhet, nytänkande och engagemang säljer och utför både mindre och större projekt med främst prefabricerade betongprodukter. Våra kunder finns inom återvinningsbolag, infrastrukturprojekt, industrier, VA projekt, byggentreprenörer och kommuner.

Vi är ett relativt litet bolag som ofta tar del av stora projekt där vi tillsammans med våra partners tar fram hållbara och säkra lösningar.

Våra huvudprodukter är C3C Tanksystem, C3C Blocksystem™, C3C Brosystem™ och C3C Stomsystem

C3C Tanksystem Bassänger och silor, t ex för lagring, rening och biogasproduktion. Hos oss får du hjälp med flissilor, rötkammare, sprinklerbassänger, luftningsbassänger, slamsilor, utjämningsmagasin mm.

C3C Blocksystem™ för stödmurar, planlager, lagerhallar, bullerskydd och mycket mer. Massiva betongblock som enkelt byggs ihop likt lego till flexibla, robusta och flyttbara lagerlösningar.

C3C Brosystem™ Förra årets nyhet på C3C. Använder bland annat FlexiArch stenvalvsbro. Estetisk bro med kort montagetid, lång livslängd och minimalt underhåll. För planskilda korsningar, gång och cykeltunnlar, ekodukter, bro och tunnelbyggnader över väg, järnväg eller vatten.

C3C Stomsystem™ Vi blandar gärna limträ, betong och stål så att en optimal stomme kan uppnås. Vi fokuserar på tyngre industristommar, gärna tillsammans med våra andra produktgrupper, men när tillfälle ges så kan utställningshallar, kontor och bostäder etc också vara intressant.

Vi finns nära dig

C3C finns representerade med huvudkontor i Växjö och filialer i Kungälv, Göteborg, Örebro, Enköping och Knivsta. Vi finns även i Horten i Norge. Vår produktion finns på över 30 platser runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss >>


 

Länk till C3Cs sida på facebook       Följ C3C Engineering AB Länk till C3Cs sida på Flickr